U OSIJEKU I ZAGREBU ODRŽANI INFO DANI

31. ožujka 2017. u Osijeku i Zagrebu informirali smo građane o uslugama dostupnima na liniji za nestalu djecu 116000 te o projektnim aktivnostima koje su provedene i koje se planiraju provesti u budućnosti.
Pokazalo se da je interes građana za usluge u sklopu kojih se pruža besplatna psihološka, pravna, admnistrativna pomoć i podrška velik, a dodatna je prednost što je usluga u slučaju linije za nestalu djecu besplatna i dostupna u većini zemalja Europe.

Ovako je to izgledalo u Osijeku…
116000 osijek         116000 osijek     

 

…a ovako u Zagrebu.

116000 zagreb                                116000 zagreb

 

Zahvaljujemo svim građanima koji su pokazali interes, postavljali pitanja, dali svoj komentar ili prijedlog te na taj način doprinijeli vidljivosti linije za nestalu djecu 116000.