O projektu

NACIONALNI TELEFONSKI BROJ ZA NESTALU DJECU

Projekt „116 000 Hotline for Missing Children Croatia“ (JUST/2015/RDAP/AG/0116/8830) prošao je na natječaju kojeg financira Europska unija iz programa Rights, Equality and Citizenship Programme (REC Programme). Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Europske komisije.

Projekt je zadovoljio stroge uvjete i dobio visoku ocjenu, što je rezultiralo potpisivanjem ugovora i odobravanjem sredstava. Njegova vrijednost iznosi 183.256,15 € od čega Europska komisija financira 87.059,07 €, a 96.197,08 € sufinanciraju nositelj i partneri na projektu.

Glavni cilj projekta je jačanje uloge 116 000 Nacionalnog telefonskog broja za nestalu djecu u području promicanja, zaštite i unapređenja prava djece te prevencije i borbe protiv svih oblika nasilja nad djecom i mladima.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Jačanje kapaciteta 116 000 Nacionalnog telefonskog broja za nestalu djecu kroz razvoj novih funkcionalnosti, alata i mehanizama te kroz profesionalni razvoj ljudskih resursa, a sve u svrhu postavljanja temelja za pokretanje Amber Alert sustava u Republici Hrvatskoj.
  2. Prevencija svih oblika nasilja nad djecom i mladima kroz provođenje znanstveno istraživačkih aktivnosti usmjerenih na ispitivanje fenomena nestale djece i organiziranje edukativnih aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog sustava.
  3. Osiguranje multidisciplinarnog pristupa fenomenu nestale djece kroz jačanje suradnje između ključnih dionika na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
  4. Podizanje svijesti i senzibilizacija javnosti za tematiku nestanka djece te informiranje javnosti o uslugama dostupnim kroz 116 000 Nacionalni telefonski broj za nestalu djecu.

Projektne aktivnosti usmjerene su na nekoliko ciljnih skupina: djecu i mlade, roditelje i članove obitelji, stručnjake iz područja školstva, zdravstva i socijalne skrbi koji direktno rade s djecom i mladima te opću javnost.

Partneri na projektu su Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka i Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet iz Zagreba, a suradnici na projektu su Dom za odgoj djece i mladeži Osijek i Pravni fakultet Osijek