USPJEŠNO REALIZIRANA AKREDITACIJA ZA 116 000 – POZVNI BROJ ZA NESTALU DJECU

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu dobio akreditaciju 116 000
Čast nam je i zadovoljstvo Vas obavijestiti da je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uspješno realizirao i ostvario akreditaciju za Europski harmonizirani broj za nestalu djecu 116 000 koji je podrazumjevao standardizaciju i formalizaciju procedura rada na osnovi kvalitete rada.
Od sredine svibnja 2013. godine Centar za nestalu i zlostavljanu djecu održava i vodi, prvi i jedini u Hrvatskoj, Nacionalni telefon za nestalu djecu 116 000 u cilju brže i učinkovitije potrage za nestalom djecom.
Otvaranjem linije 116 000 u Osijeku koja je dostupna 24 sata dnevno, Republika Hrvatska se pridružila kao 23. HOTLINE za nestalu djecu u okviru Europske Unije gdje je ovaj oblik pomoći roditeljima/skrbnicima i samom nestalom djetetu već dostupan. Osnovne usluge koje se pružaju putem 116000 europskog telefonskog broja za nestalu djecu su primanje prijave o nestanku djeteta, prosljeđivanje prijave policiji, pružanje podrške roditeljima/skrbnicima nestalog djeteta, kao i pružanje dodatne podrške policiji u istrazi te alarmiranje svim medija radi bržeg protoka informacija (dojava) o nestalom djetetu. U obavljanju ovih usluga, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu surađuje s policijom i drugim organizacijama koje se bave nestalom djecom.
Iz navedenog se može zaključiti da je pristup ovakvoj usluzi iznimno važan, ne samo u lokalnoj i nacionalnoj zajednici, nego diljem Europe. Putem 116 000 broja zaprimaju se prijave i informacije o nestanku djeteta te prosljeđuju policiji i nadležnim institucijama, ostvaruje se suradnja sa svim relevantnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama s ciljem što bržeg pronalaska nestale osobe te se pružaju besplatna emocionalna, psihološka, socijalna, pravna i administrativna pomoć i podrška nestaloj osobi/djetetu i njegovoj obitelji. Uz sve navedeno, djeca se također mogu informirati o svojim pravima putem 116000 broja budući da Centar u svom stručnom timu ima, između ostalog, i pravnog savjetnika, socijalnog pedagoga te psihologe.
Akreditacijski proces pokrenut je od strane međunarodne krovne organizacije Missing Children Europe koja okuplja sve zemlje članice Europske Unije koje vode 116 000 Nacionalni telefonski broj za nestalu djecu. Tako je u rujnu 2015. godine u Bruxellesu, Belgiji organiziran sastanak svih predstavnika organizacija koje vode navedenu telefonsku liniju kako bi se predstavio akreditacijski proces i dogovorio način evaluacije rada 116 000 telefonske linije za nestalu djecu. Od listopada do prosinca 2015. godine sve organizacije morale su ispuniti akreditacijski dokument u kojem su objasnile način i organizaciju rada 116 000 telefonskog broja u okviru 7 unaprijed definiranih područja i priložiti dokaze o svemu navedenom. U ožujku 2016. godine Centar za nestalu i zlostavljanu djecu posjetio je nezavisni vanjski stručnjak, imenovan od strane Missing Children Europe, koji je proveo evaluaciju rada, pregledao dokumentaciju i obavio razgovor sa stručnim djelatnicima nakon čega je podnio izvještaj Missing Children Europe, a na temelju kojeg je Centar ostvario akreditaciju, odnosno dobio potvrdu o kvalitetnom, standardiziranom i stručnom vođenju Nacionalnog 116 000 telefonskog broja za nestalu djecu.

SASTANAK PROJEKTNOG TIMA „116000“

Održan sastanak projektnog tima “116 000 – pozivni broj za nestalu djecu”
U utorak, 29.11., u prostorijama Centra za nestalu i zlostavljanu djecu održan je sastanak članova projektnog tima „116 000 – pozivni broj za nestalu djecu“.
Cilj sastanka bio je ocijeniti dosadašnju provedbu projekta, razmijeniti informacije između partnera i suradnika te napraviti plan rada za naredno razdoblje.
Dosadašnja provedba projekta ocjenjena je vrlo uspješnom, a projekt menadžer Andrijana Vidaković izrazila je zadovoljstvo radom svih članova projektnog tima i zahvalila na odličnoj suradnji.
Članovi projektnog tima međusobno su razmijenili informacije o provedenim aktivnostima.
U svrhu jačanja kapaciteta pozivnog broja 116 000 prikupljeni su podaci vezani uz dizajn sveobuhvatnog treninga za buduće operatere, kao i podaci potrebni za sastavljanje priručnika i protokola za rad, te je izvršena jedna supervizija namijenjena jačanju kapaciteta operatera pozivnog broja. U tijeku je priprema nabave za novu bazu podataka o nestaloj djeci, kao i nabava za nove funkcije i alate u sklopu pozivnog broja 116 000.
U svrhu informiranja i senzibiliziranja javnosti održana je medijska konferencija na kojoj je projekt predstavljen, objavljeni su članci u novinama i na web portalima vezani za projekt, te se redovito ažurira web stranica Centra za nestalu i zlostavljanu djecu na kojoj je moguće pronaći sve najnovije informacije o projektu.
Do kraja kalendarske godine, osim navedenih aktivnosti koje još traju, u planu je izrada web stranice za projekt „116 000 – pozivni broj za nestalu djecu“, izrada uputa za korištenje mobilne aplikacije, provođenje online savjetovanja s ciljnom skupinom, odabir volontera te pripremne radnje za trening volontera, prikupljanje podataka i materijala za online istraživanje te razvoj online upitnika. Planira se i prikupljanje podataka o vidljivosti 116000 linije za nestalu djecu te razmjena informacija s drugim EU zemljama koje imaju otvorenu ovu liniju o iskustvima u promicanju vidljivosti broja 116 000, te prikupljanje podataka iz raznih izvora o nestaloj djeci u Republici Hrvatskoj. Kako bi sve što radimo u sklopu projekta bilo dostupnije javnosti, organizirat će se i info točke u Osijeku i Zagrebu, gdje će zainteresirani građani moći dobiti dodatne informacije o dostupnim uslugama koje se pružaju kroz pozivni broj 116 000.
Na kraju sastanka, svi članovi projektnog tima ispunili su obrasce za samoevaluaciju.
Zahvaljujemo partnerima i suradnicima na uspješnoj suradnji, te se istoj nadamo i u narednom periodu!

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE POVODOM POKRETANJA PROJEKTA „116000 – POZIVNI BROJ ZA NESTALU DJECU“

116 000 Nacionalni telefonski broj za nestalu djecu
Dana 30. rujna 2016. godine, s početkom u 11.00 sati u svečanoj dvorani Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, održana je konferencija za medije u sklopu projekta “116 000 Hotline for Missing Children Croatia” (“116 000 – pozivni broj za nestalu djecu”).
Cilj navedene konferencije bio je informirati građane o pokretanju navedenog projekta koji je zadovoljio stroge uvjete Europske komisije i dobio visoku ocjenu, što je rezultiralo potpisivanjem ugovora i odobravanjem financijskih sredstava za njegovu provedbu. Njegova vrijednost iznosi 183.256,15 € od čega Europska komisija financira 87.059,07 €, a 96.197,08 € sufinanciraju nositelj i partneri na projektu.

Po statistikama Ministarstva unutarnjih poslova tijekom 2014. godine dokumentirano je 1775 slučajeva nestanka djece što uključuje i bjegove iz obiteljskih domova i ustanova socijalne skrbi (529 djece pobjeglo je iz obiteljskog doma, 1235 iz ustanove socijalne skrbi). Tijekom 2015.godine iz roditeljskog doma udaljilo se 425 djece, a iz odgojnih ustanova 1556. Nadalje, u 2014. godini je prijavljeno 521 kazneno djelo protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, a u 2015. godini 472 kaznena djela. Također, u 2014. godini je prijavljeno 939 kaznenih djela koja uključuju povredu djetetovih prava, a u 2015. čak 1056 kaznenih djela.
S obzirom na navedeno, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu je sa partnerima i suradnicima osmislio projekt “116 000 Pozivni broj za nestalu djecu” i usmjerio se na sljedeće ciljeve:
Glavni cilj projekta je ojačati ulogu 116 000 pozivnog broja za nestalu djecu u promoviranju, zaštiti i poboljšanju prava djece te u prevenciji i borbi protiv svih vrsta nasilja nad djecom i mladima.
Specifični ciljevi projekta:
1. Izgradnja novih funkcionalnosti, alata i mehanizama za jačanje 116 000 pozivnog broja za nestalu djecu te profesionalnog razvoja ljudskih resursa kako bi proveli potrebne preinake i potencijalnu implementaciju Amber alert sustava u Republici Hrvatskoj
2. Prevencija svih oblika nasilja nad djecom i mladima kroz profesionalnu analizu fenomena nestale djece i edukacijske aktivnosti kojima je cilj ojačavanje stručnosti edukacijskog, socijalnog i zdravstvenog sustava.
3. Ojačavanje i proširivanje suradnje između ključnih dionika na nacionalnoj i internacionalnoj razini kroz multidisciplinarni pristup fenomenu nestanka djece.
4. Podizanje svijesti i senzibilizacija javnosti za tematiku nestanka djece i dostupnih alata kroz 116 000 telefonski broj za nestalu djecu.

CHILD ALERT SUSTAV U REPUBLICI HRVATSKOJ

Prvi sastanak radne grupe za uvođenje Child Alert sustava u Republici Hrvatskoj

Danas je u Svečanoj dvorani Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku održan sastanak za formiranje radne grupe koji je za cilj imao informiranje sudionika o specifičnim ciljevima projekta „116 000 pozivni broj za nestalu djecu“ te jačanje i proširenje suradnje između ključnih dionika na nacionalnoj i internacionalnoj razini kroz multidisciplinarni pristup fenomenu nestanka djece. Projekt „116 000 pozivni broj za nestalu djecu“ financiran je od Europske Unije i Ureda za udruge Vlade RH, a provodi ga Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek s partnerima (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek) i suradnicima (Dom za odgoj djece i mladeži Osijek i Pravni fakultet Osijek).
Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, upoznao je sudionike sastanka s jednim od specifičnih ciljeva projekta – jačanje kapaciteta 116 000 pozivnog broja za nestalu djecu kroz razvoj novih funkcionalnosti, alata i mehanizama te kroz profesionalni razvoj ljudskih resursa, a sve u svrhu postavljanja temelja za pokretanje Child Alert sustava u Republici Hrvatskoj, prema uzoru na druge Europske zemlje koje imaju implementiran ovaj sustav u svoje zakonodavne nacionalne okvire.
Child Alert sustav je mehanizam za alarmiranje javnosti u slučajevim otmice djeteta, kao i u slučajevima kada je život djeteta u riziku bilo koje vrste. Child Alert sustav alarmira i informira javnost o nestanku djeteta neposredno nakon nestanka. Sustav se pokreće u slučaju bijega djeteta i kod sumnje na otmicu. Pri tome se koriste sva dostupna elektonska sredstva za obavještavanje o istom: e-mail, sms, upozoravajući znakovi na javnim putevima, blic informacije na radio i TV postajama.
Trenutno je Child Alert sustav uspostavljen u 17 zemalja Europske Unije, dok je krajnji cilj Europske komisije uvođenje operativnog Child Alert sustava u svih 28 država članica Europske Unije, kako bi rješavanje slučajeva nestanka djece bilo što brže i učinkovitije. Stoga Europska Unija kroz svoje direktive poziva članice da uspostave i razviju nacionalne mehanizme za uvođenje Child Alert sustava, te da definiraju nacionalni sistem koji će osigurati alarmiranje javnosti, kako u vlastitoj državi tako i u ostalim prekograničnim državama.
Ovim sastankom željeli smo informirati i aktivirati sve relevantne dionike na nacionalnoj razini (predstavnike Ministarstva unutarnjih poslova, Pravobraniteljicu za djecu, predstavnike Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, predstavnike ustanova socijalne skrbi, predstavnike iz područja industrije i IT sektora, kao i predstavnike organizacija civilnog društva za djecu) kako bismo zajedno formirali radnu grupu koja će tijekom provedbe projekta „116 000 pozivni broj za nestalu djecu“ izvršiti pripreme za uvođenje Child Alert sustava u Republici Hrvatskoj. Sudionici sastanka iznijeli su svoje viđenje problema nestale djece te potencijalnih rješenja, iznijeli prijedloge za početak pripremnih radnji za uspostavu Child Alert sustava te se složili da je isti potreban u Republici Hrvatskoj.
Radna skupina održat će još tri sastanka tijekom provedbe projekta.