O Centru

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu osnovan je 27. studenog 2006. godine u Osijeku s ciljem zaštite djece i mladih na internetu.

Svrha osnivanja Centra je promicanje, razvoj i unapređenje prava djece i mladih; prevencija zlostavljanja djece i mladih u bilo kojem obliku; prevencija nestanaka i bjegova djece, podrška u slučajevima nestanaka djece i podrška djetetu i obitelji nakon što je nestalo dijete pronađeno; smještaj i skrb o djeci i mladima bez adekvatne skrbi i/ili s poremećajima u ponašanju te podrška djeci bez pratnje, djeci azilantima i djeci migrantima.

Glavna područja rada Centra mogu se podijeliti u četiri glavne kategorije:

1) Poludnevni boravak za djecu i mlade s problemima u ponašanju,

2) Centar za sigurniji Internet,

3) Nestala djeca, trgovina djecom, djeca bez pratnje i djeca azilanti te

4) Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj.

Poludnevni boravak za djecu i mlade u riziku i s problemima u ponašanju od iznimne je važnosti i utjecaja na užu i širu društvenu zajednicu iz nekoliko razloga Centar trenutno ima 6 poludnevnih boravaka s više od 70 korisnika, jedan u Osijeku koji je namijenjen djeci i mladima s problemima u ponašanju osnovnoškolske i srednjoškolske dobi te 5 poludnevnih boravak u osnovnim školama u Vinkovcima, Našicama, Slatini, Slavonskom Brodu i Požegi.

Usmjeren je na rad s osjetljivom skupinom djece i mladih s problemima u ponašanju. Kroz tretman poludnevnog boravka ciljnoj skupini je pružena sveobuhvatna i kvalitetna usluga: organiziran je odgojno – obrazovni rad, pružena im je svakodnevna pomoć u učenju, organizirano im je strukturirano provođenje slobodnog vremena, razvijaju se njihove socijalne i komunikacijske vještine, razvijaju se njihovi interesi, uključuju se u različite dobi primjerene sadržaje i uspostavljaju kvalitetan odnos s vršnjacima i odraslima.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu od početka svoga postojanja radi na području sigurnosti djece i mladih na internetu. Tako je osmislio nove, zanimljive i inovativne alate i  mehanizme za zaštitu djece na internetu. Ono što je vrlo važno napomenuti jest i to da je Centar postao dio međunarodne organizacije INHOPE/ Insafe kao jedne od najvažnijih svjetskih organizacija koje se bave zaštitom djece na Internetu (31 država u sustavu Insafe/INHOPE mreže europskih centara sigurnog interneta) te time postao hrvatski predstavnik u zemljama Europe. U siječnju 2015. godine Centar je uspostavio, prvi u Hrvatskoj, Centar za sigurniji Internet koji uključuje 3 glavna područja: Hotline online dojavni obrazac za prijavu neprimjerenog, ilegalnog i štetnog sadržaja na internetu; Helpline – savjetodavnu liniju s besplatnim 0800 606 606 brojem i Centar za podršku i informiranje.

Nadalje, Centar je pokrenuo besplatnu i anonimnu telefonsku liniju 0800 606 606 koja je dostupna djeci, mladima i roditeljima kako bi se informirali, potražili savjet ili podršku vezano uz korištenje interneta ili sadržaj na internetu. Centar za podršku i informiranje ima primarnu ulogu u senzibiliziranju javnosti i informiranju javnosti o mogućnostima zlouporabe suvremenih tehnologija kao i o načinima zaštite na internetu.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu igra važnu ulogu u promicanju i unapređenju zaštite prava djece, posebice u situacijama u kojima su djeca najranjivija kao što je nestanak, odnosno bijeg, trgovina djecom, djeca bez pratnje, djeca azilanti, migranti i slično.

Preventivne aktivnosti usmjerene na bjegove i nestanke djece provode se kako bi se spriječila moguća kršenja prava djece, trgovina djecom ili neki oblik zlostavljanja. Sredinom svibnja 2013. otvorili smo prvi i jedini u Hrvatskoj Nacionalni telefon za nestalu djecu (Harmonizirani europski kratki kod 116000 – usluge sa posebnom socijalnom osjetljivosti). Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije (HAKOM) odlukom od 26. travnja 2013. godine dodijelila je Centru za nestalu i zlostavljanu djecu harmonizirani europski kratki kod za usluge od posebnog društvenog značaja „Pozivni centar za nestalu djecu“, te su time besplatne usluge ovog broja postale dostupne i u Republici Hrvatskoj. Time se RH pridružila kao 23. zemlja Europske unije gdje je ovaj oblik pomoći roditeljima i samom nestalom djetetu već dostupan.

Kroz dugogodišnji rad s korisnicima različite dobi i kroz suradnju s brojnim ustanovama i institucijama, uočena je povećana potreba za pružanjem usluge psihosocijalnog savjetovanja kao i organiziranjem edukativnih, no ujedno inovativnih, zanimljivih i dobi primjerenih aktivnosti namijenjenih djeci, mladima, roditeljima i stručnjacima. Upravo iz navedenog razloga neophodno je bilo osigurati dostupnu i besplatnu psihosocijalnu pomoć i podršku koja na području grada Osijeka uglavnom nije dostupna, ili ako je dostupna nije besplatna. Savjetovalište poseban naglasak stavlja na rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju, djecom i mladima koji su proživjeli različita traumatska iskustva kao i sa ostalom djecom i mladima u potencijalnom riziku od upuštanja u različita rizična ponašanja. Također, u rad Savjetovališta su uključena i druga djeca i mladi koji imaju poteškoća u svakodnevnom životu.

VIZIJA & MISIJA
Vizija Centra za nestalu i zlostavljanu djecu
Društvo u kojem svaki pojedinac razumije, prihvaća, poštuje i štiti prava djece i mladih; aktivno sudjeluje u pružanju pomoći, podrške djeci i mladima i aktivno sudjeluje, razvija i koristi svoje potencijale u stvaranju sigurnog okruženja za djecu i mlade.