U Zagrebu održana međunarodna konferencija na temu “Čija djeca su nestala djeca?”

Dana 13.srpnja 2018. godine održana je međunarodna konferencija o nestaloj djeci “Čija djeca su nestala djeca?” (Whose children are missing children?). Organizirator konferencije je Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, SVeučilišta u ZAgrebu u suradnji s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu.

Cilj ove konferencije bio je prikaz i rasprava o aktualnim spoznajama (znanstvenim i stručnim) i praksama u području nestanaka djece, kako u europskim državama, tako i u Hrvatskoj. Premda je utvrđivanje broja nestale djece izuzetno kompleksan zadatak,
organizacija Missing Children Europe navodi kako se na području Europe svake godine prijavi nestanak 250.000 djece, tj. jedna prijava nestanka djeteta svake dvije minute. Okolnosti nestanka djeteta mogu biti vrlo različite. Može se raditi o bjegovima djece iz obiteljskog doma ili institucija socijalne skrbi, kriminalnim otmicama, roditeljskim otmicama (u smislu pravnog skrbništva nad djetetom), djeci bez pratnje (što je naročito
značajno u kontekstu migracijskih kretanja) te djeci koja su nestala iz nekih drugih
 razloga. Većina navedenih okolnosti stavlja nestalo dijete u brojne rizike, kako za fizičko zdravlje i dobrobit, tako i za mentalno zdravlje i generalnu dobrobit djeteta. Opseg rizika kojem je nestalo dijete izloženo nalaže važnost ozbiljnog pristupa u kreiranju politika i praksi u adresiranju ovog problema.

Na konferenciji su sudjelovali: Gail Rego (Missing CHildren Europe, Belgija), Helenca Pirnat Dragičević (Pravobraniteljica za djecu RH), Ljuljana Mikšaj Todorović (Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet), Ivana Zadro (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku), Ines Pavičić (Astra, Srbija), Maryna Lypovetska (MAgnolia, Ukrajina), Eleni Petsa (The Smile of the Child, Grčka), MArina Mandić i Marko PAvić (Ministarstvo unutarnjih poslova), Mirela Župan i MArtina Drventić (Pravni fakultet u Osijeku), Dubravka MArušić, Tena Zalović i Kristina Krulić Kuzman (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu), Irma Kovčo Vukadin, Valentina Kranželić, Ivana MAurović i Gabrijela Ratkajec Gašević (Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet).

KNJIGA SAŽETAKA: http://cnzd.org/uploads/document/attachment/92/Knjiga_sazetaka-FINAL.pdf

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *