Razvijen programa cjeloživotnog obrazovanja i priručnici za edukaciju

Stručni tim Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta osmislio je program edukacije za stručnjake u području obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva i organizacija civilnog društva. Program edukacije razvijen je u okviru projekta „116 000 Missing Children Croatia“ (JUST//RDAP/AG/0116/8830). Nositelj projekta je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, a partneri su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Ideja programa edukacije je da se u okviru cjeloživotnog obrazovanja stručnjaci različitih struka upoznaju s aktualnim znanstveno utemeljenim spoznajama u području različitih pojavnih oblika nasilja nad djecom s ciljem prevencije, tj. zaštite djece od nasilja.

Programom edukacije obuhvaćeno je šest osnovnih oblika nasilja nad djecom:

1. obiteljsko nasilje,

2. zlostavljanje i zapuštanje djece,

3. vršnjačko nasilje,

4. nasilje u mladenačkim vezama,

5. seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece

6. trgovanje djecom.

Za svaku od navedenih tema pripremljen je priručnik za edukaciju koji ima jednaku strukturu: definiranje pojma, normativni okvir (međunarodni, europski, hrvatski), opseg problema u Hrvatskoj, postupanje (pregled postojećih protokola postupanja), pomoć i podrška djetetu i obitelji, suradnja relevantnih dionika te primjeri dobre prakse.

Nadamo se da će ovaj priručnik poslužiti kao izvor vrijednih spoznaja i nadahnuće za unapređenje zaštite djece od nasilja u Hrvatskoj.

Ukoliko ste zainteresirani za preuzimanje priručnika molimo Vas da se obratite na mail adresu: kristina@cnzd.org ili iste preuzmete u digitalnom obliku na sljedećoj poveznici: http://cnzd.org/edukacija

 

 

Priručnik je publiciran uz financijsku podršku programa Rights, Equality and Citizenship Programme Europske Unije. Sadržaj ovog priručnika isključiva je odgovornost autora i ne predstavlja nužno stav Europske unije.