ODRŽAN SASTANAK RADNE SKUPINE U ZAGREBU

116000, radna skupina

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, provodi EU projekt „116 000 Hotline for Missing Children Croatia“ (Pozivni broj 116 000 za nestalu djecu Hrvatska), u partnerstvu s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te s Domom za odgoj djece i mladeži Osijek i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Osijeku kao suradnicima.

U okviru navedenog projekta dana 28.rujna 2017. godine održan je sastanak Radne skupine za izradu Protokola o postupanju u slučaju nestanka djeteta. Sastanak je održan u prostorijama Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Zagrebu na adresi Hebrangova 18 od 13.00 do 15.00 sati.

Slučajevi nestanka djece evidentno su uvjetovani različitih okolnostima, zahtijevaju žurno postupanje stručnjaka institucija iz različitih resora (prije svega policije, socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja, organizacija civilnog društva), vrsnu međuresornu koordinaciju te poznavanje velikog broja raznorodnih propisa i procedura, kako bi učinkovito djelovali u smjeru pronalaska djeteta u što kraćem roku te u skladu s pojedinačnom nadležnošću pružili odgovarajuću podršku djetetu i njegovim roditeljima (zakonskim zastupnicima) i drugim članovima obitelji. Međutim, navedene kriterije praksa ponekad je otežano slijediti zbog redovite preopterećenosti stručnjaka na poslovima zaštite prava djece te kompleksnosti fenomenologije i okolnosti svakog pojedinog slučaja nestanka djeteta. Dodatno, suvremene životne okolnosti, razvoj novih IT tehnologija, koje značajno utječu na promjene u dinamici života obitelji, dodatno usložavaju i zahtijevaju unapređenje postojećih pristupa i kompetencija stručnjaka u slučajevima nestanka djece.

Stoga je kao jedna od aktivnosti u okviru ovog projekta predviđena izrada Protokola o postupanju u slučaju nestanka djeteta.  Cilj izrade Protokola je stvaranje jedinstvenog dokumenta, utemeljenog na relevantnim europskim i nacionalnim propisima, praktičnog za primjenu, koji će pridonijeti lakšem i bržem postupanju a time i bržem pronalasku djeteta. Svrha izrade Protokola sastoji se u što jasnijem, jezgrovitijem i operativnijem opisu nadležnosti i postupaka svakog pojedinog dionika uključenog u proces pronalaženja nestalog djeteta, od prijave, preko traganja, razmjene informacija do upućivanja i pružanja podrške i pomoći roditeljima (zakonskim zastupnicima), kao i samom djetetu po njegovu pronalasku. Pored svega, postojanje Protokola omogućit će roditeljima te drugim zainteresiranim subjektima društva, veću razinu informiranosti o službama i organizacijama kojima se mogu obratiti u slučaju nestanka djeteta, različitim povezanim rizicima i načinima ponašanja i reagiranja.

Ovim putem želimo se zahvaliti svim predstavnicima državnih institucija, ustanova i organizacija civilnog društva koji su se odazvali našem pozivu, priključiti Radnoj skupini za izradu Protokola o postupanju u slučaju nestanka djeteta i time prepoznali važnost interdisciplinarnog pristupa ovom fenomenu. Zahvaljujemo se predstavnicima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva znanosti, Ministarstva pravosuđa, Agencije za zaštitu osobnih podataka, Centra za socijalnu skrb Osijek, Centra za socijalnu skrb Karlovac, Doma za odgoj djece i mladeži Osijek, Dječjeg Doma Zagreb, Centra za pružanje usluga u zajednici – Dugave, Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Hrabrog Telefona, Crvenog Križa, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, Pravnog fakulteta u Zagrebu i Studijskog centra socijalnog rada. Također, ovim putem se zahvaljujemo i Uredu pravobraniteljice za djecu koja je podržala formiranje radne skupine za izradu Protokola o postupanju u slučaju nestanka djeteta.